Trang chủ Tin tức VRG có 18 công ty nằm trong Top 100 Doanh nghiệp bền vững năm 2023.
Ông Lưu Thế Doanh – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng (thứ 2 từ trái qua) nhận vinh danh Top 10 Doanh nghiệp bền vững trong lĩnh vực sản xuất

CSI 2023 đánh dấu năm thứ 8 được triển khai, với hạt nhân là Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam. Đây là chương trình được thực hiện theo sự chỉ đạo của Chính phủ nhằm ghi nhận, biểu dương các doanh nghiệp thực hiện tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, có trách nhiệm trên cả 3 khía cạnh toàn diện là kinh tế – xã hội – môi trường. Năm nay, bộ chỉ số CSI được nâng cao toàn diện lên 130 chỉ số.

Để đạt được sự ghi nhận này, các công ty trực thuộc VRG đã đáp ứng Bộ Chỉ số doanh nghiệp bền vững CSI năm 2023 với 130 chỉ tiêu, trong đó có 63% chỉ số liên quan đến yêu cầu tuân thủ pháp luật – là yêu cầu bắt buộc cho tất cả doanh nghiệp, 37% là các chỉ số nâng cao liên quan đến sáng kiến kinh doanh bền vững.

Danh sách 18 công ty VRG nằm trong Top 100 Doanh nghiệp bền vững 2023

Nguồn: VRG có 18 công ty nằm trong Top 100 Doanh nghiệp bền vững năm 2023 (tapchicaosu.vn)