Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019