Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)