Trang chủ Tin tức Thông tin ngành Tình hình xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong tháng 7 năm 2020

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam tiếp tục đà tăng mạnh, tháng 7/2020 đạt 1,127 tỷ USD, tăng 19,1% so với tháng 6/2020, tăng 30,47% so với cùng kỳ năm ngoái.

  XUẤT KHẨU

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam tiếp tục đà tăng mạnh, tháng 7/2020 đạt 1,127 tỷ USD, tăng 19,1% so với tháng 6/2020, tăng 30,47% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt gần 908 triệu USD, tăng 18,1% so với tháng trước đó và tăng 43,09% so với cùng kỳ năm 2019.

Như vậy, trong tháng 7/2020, nhờ dịch bệnh Covid-19 không phát sinh trong cộng đồng, hoạt động sản xuất được khôi phục nhanh, nên hoạt động xuất khẩu G&SPG đạt mức cao kỷ lục về kim ngạch xuất khẩu đạt được trong một tháng (chi tiết Bảng 1).

7 tháng năm 2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam đạt 6,618 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 4,521 tỷ USD, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 73,3% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG; tỷ lệ này củng 7 tháng năm 2019 là 90,93%

Biểu đồ 1: Tham khảo kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam theo tháng trong năm 2017 – 2020

(ĐVT: triệu USD)

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Tháng 7/2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 489 triệu USD, tăng 22,37% so với tháng trước đó và tăng 24,85% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 461 triệu USD, tăng 17,66% so với tháng trước đó và tăng 29,71% so với cùng kỳ năm 2019.

Tháng 7/2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 489 triệu USD, tăng 22,37% so với tháng trước đó và tăng 24,85% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 461 triệu USD, tăng 17,66% so với tháng trước đó và tăng 29,71% so với cùng kỳ năm 2019.

Thị trường xuất khẩu

Tháng 7/2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG hầu hết các thị trường chủ lực đều tăng khá mạnh so với tháng trước đó: Hoa Kỳ tăng 19,83%; Trung Quốc tăng 11,61%; Nhật Bản tăng 32,51%; Anh tăng 62,72%; Canada tăng 30,04%…

Một số thị trường ghi nhận mức giảm: thị trường Đức giảm 20,49%; Hà Lan giảm 18,38%; giảm nhẹ tại thị trường Nhật Bản và Pháp

7 tháng năm 2020, Hoa kỳ là thị trường xuất khẩu G&SPG lớn nhất của Việt Nam, chiếm tới 54% kim ngạch và cũng là thị trường đạt mức tăng trưởng cao nhất trong số các thị trường xuất khẩu G&SPG chủ lực, đạt 3,312 tỷ USD, tăng 22,59% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số ít thị trường chủ lực cũng đạt mức trong 7 tháng năm 2020 là: Trung Quốc tăng 15,16%; Canada tăng 9,15% so với cùng kỳ năm 2019.

Ngược lại, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang hầu hết các thị trường chủ lực còn lại đều giảm: Nhật Bản giảm 4,51%; Hàn Quốc giảm 4,89%; Anh giảm 37,69%; Pháp giảm 16,42%…

Biểu đồ 2: Tham khảo thị phần kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam trong tháng 7/2020

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

Biểu đồ 3:Tham khảo thị phần kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam trong 7 tháng năm 2020

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

Bảng 1: Tham khảo thị trường xuất khẩu G&SPG chủ lực của Việt Nam trong tháng 7 năm 2020

(ĐVT: 1,000 USD)

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

NHẬP KHẨU

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong tháng cũng tăng cao trở lại, đạt 209 triệu USD, tăng 10,9% so với tháng trước đó nhưng vẫn giảm 10,44% so với cùng kỳ năm ngoái. 7 tháng năm 2020, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về nước ta đạt 1,317 tỷ USD, giảm 9,5% so với cùng kỳ năm 2019

Tính đến hết tháng 7/2020, Việt Nam đã xuất siêu 4,851 tỷ USD trong hoạt động xuất nhập khẩu G&SPG.

Biểu đồ 4: Kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam theo tháng từ năm 2017 – 2020

(ĐVT: Triệu USD)

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

Doanh nghiệp FDI

Tháng 7/2020, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 52 triệu USD, giảm 11% so với tháng 6/2020 và giảm 19,83% so với cùng kỳ năm ngoái. 7 tháng năm 2020, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt trên 407 triệu USD, giảm 5,02% so với cùng kỳ năm 2019. Trong khoảng thời gian trên, các doanh nghiệp FDI đã xuất siêu 2,06 tỷ USD.

Thị trường nhập khẩu

Tháng 7/2020, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ một số thị trường chủ lực tăng rất mạnh: Trung Quốc tăng 21,47%; Thái Lan tăng 22,31%; Newzealand tăng 33,64%… Đặc biệt thị trường Hàn Quốc tăng tới 134% so với tháng trước đó. 7 tháng năm 2020, Trung Quốc và Nga là 02 thị trường cung ứng đạt mức tăng trưởng rất ấn tượng, lần lượt tăng 28,92% và tăng 157,37% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu từ thị trường Hoa Kỳ, Thái Lan, Pháp, Chile, Newzealand, Brazil, Malaysia đều giảm so với cùng kỳ năm 2019.

Biểu đồ 5: Tham khảo tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong tháng 7/2020

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

Biểu đồ 6: Tham khảo tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong 7 tháng năm 2020

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

Bảng 2:Tham khảo một số thị trường cung ứng G&SPG cho Việt Nam trong 7 tháng năm 2020

(ĐVT: 1,000 USD)

(*không thống kê, Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

Nguồn: https://goviet.org.vn/bai-viet/tinh-hinh-xuat-nhap-khau-go-va-san-pham-go-cua-viet-nam-trong-thang-7-nam-2020-9171