Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Ký hợp đồng với công ty kiểm toán BCTC năm 2015