Trang chủ Quan hệ cổ đông Báo cáo tài chính GTA: Công văn đính chính số liệu báo cáo tài chính quý 4 năm 2022.