Trang chủ Tin tức Thông tin chung Tăng lương từ 1/7: Hàng loạt trợ cấp cho người lao động tăng theo
OV.VN -Tăng lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,4 triệu đồng/tháng đồng nghĩa với việc hàng loạt trợ cấp, chế độ cho cán bộ, công chức tăng theo.

STT

Chế độ

Mức tiền

A

Chế độ ốm đau

1

Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau

Mỗi ngày nghỉ được hỗ trợ 30% mức lương cơ sở:

1,49 triệu đồng x 30% =447.000 đồng/tháng

B

Chế độ thai sản

1

Trợ cấp một lần khi sinh con

Trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi:

1,49 triệu đồng x 2 =2,98 triệu đồng

Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) thì cha được hưởng khoản trợ cấp này.

2

Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh

Mỗi ngày nghỉ được hỗ trợ 30% mức lương cơ sở:

1,49 triệu đồng x 30% =447.000 đồng

C

Chế độ tai nạn lao độngbệnh nghề nghiệp

1

Trợ cấp một lần (suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30%)

Suy giảm 5% thì hưởng 05 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ giảm thêm 1% thì hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở:

1,49 triệu đồng x 5 =7,45 triệu đồng(mức tối thiểu)

2

Trợ cấp hàng tháng (suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên)

Suy giảm 31% thì hưởng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ giảm thêm 1% thì hưởng thêm 2% mức lương cơ sở:

1,49 triệu đồng x 30% =447.000 đồng/tháng(mức tối thiểu)

3

Trợ cấp phục vụ(suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, liệt cột sống, mù 2 mắt, cụt, liệt 2 chi hoặc bị tâm thần)

Ngoài tiền trợ cấp hàng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở:

1,49 triệu đồng/tháng

4

Trợ cấp một lần khi chết

Thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở:

1,49 triệu đồng x 36 =53,64 triệu đồng

5

Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật, bệnh tật

Nếu nghỉ tại gia đình, mức hưởng mỗi ngày bằng 25% mức lương cơ sở:

1,49 triệu đồng x 25% =372.500 đồng/ngày

Nếu nghỉ tại cơ sở tập trung, mức hưởng mỗi ngày bằng 40% mức lương cơ sở:

1,49 triệu đồng x 40% =596.000 đồng/ngày

D

Chế độ hưu trí

1

Lương hưu hàng tháng của người chỉ tham gia BHXH bắt buộc

Trừ người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và lao động nữ làm việc ở xã, phường, thị trấn khi nghỉ việc có đủ 15 – 20 năm đóng BHXH và đủ 55 tuổi, thì mức lương hưu hàng tháng thấp nhất cho người đủ điều kiện hưởng bằng mức lương cơ sở:

1,49 triệu đồng/tháng

2

Lương hưu hàng tháng của người tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện

Trừ người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thì người có đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên được hưởng mức lương hưu hàng tháng thấp nhất bằng mức lương cơ sở:

1,49 triệu đồng/tháng

E

Chế độ tử tuất

1

Trợ cấp mai táng

Mức trợ cấp mai táng cho người đủ điều kiện hưởng bằng 10 lần mức lương cơ sở:

1,49 triệu đồng x 10 =14,9 triệu đồng

2

Trợ cấp tuất hàng tháng

Mỗi thân nhân được hưởng 50% mức lương cơ sở:

1,49 triệu đồng x 50% =745.000 đồng/tháng

Trường hợpthân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡngthì mức trợ cấp bằng 70% mức lương cơ sở:

1,49 triệu đồng x 70% =1,043 triệu đồng/tháng

3

Trợ cấp tuất một lần

Thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất một lần nhận tiền trợ cấp được tính theo mức lương cơ sở (1,49 triệu đồng)

G

Khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

1

Thanh toán trực tiếp

– Cơ sở tuyến huyện và tương đương, không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT:

+ Ngoại trú: Tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở

1,49 triệu đồng x 0,15 =223.500 đồng

+ Nội trú: Tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở

1,49 triệu đồng x 0,5 =745.000 đồng

– Cơ sở tuyến tỉnh và tương đương, không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT:Tối đa không quá 1,0 lần mức lương cơ sở:

1,49 triệu đồng

– Cơ sở tuyến trung ương và tương đương, không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT:Tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở:

1,49 triệu đồng x 2,5 =3,725 triệu đồng

– Tại nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu không đúng quy định (thẻ BHYT không có ảnh hoặc không có giấy tờ chứng minh nhân thân):

+ Ngoại trú: Tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở:

1,49 triệu đồng x 0,15 =223.500 đồng

+ Nội trú: Tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở:

1,49 triệu đồng x 0,5 =745.000 đồng

H

Bảo hiểm thất nghiệp

1

Trợ cấp thất nghiệp

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng của người thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở:

1,49 triệu đồng x 5 =7,45 triệu đồng/tháng