Trang chủ Tin tức Thông tin ngành Mục tiêu đến năm 2030: Sản xuất gỗ tinh chế quy mô lớn

CSVN – Đến năm 2030, ngành gỗ VRG phát huy hiệu quả tiềm năng và lợi thế ngành cao su, tạo ra nhiều sản phẩm và xây dựng thương hiệu có sức cạnh tranh cao, tiếp tục duy trì giữ vững là một trong những ngành quan trọng, đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển bền vững của toàn Tập đoàn.

Ảnh: Vũ Phong

Phát triển chế biến gỗ cao su gắn liền với cơ cấu ngành gỗ Tập đoàn theo hướng sản xuất hàng tinh chế quy mô lớn, nâng cao giá trị và phát triển đồng bộ các khâu của chuỗi từ khai thác – chế biến – tiêu thụ phù hợp với quy mô và trình độ sản xuất của Tập đoàn. Phát triển các hình thức thương mại hiện đại, ứng dụng các giải pháp công nghệ để phát triển thương mại điện tử cùng với xây dựng thương hiệu gỗ Tập đoàn gắn với nguồn gốc gỗ hợp pháp, mở rộng thị trường trong và ngoài nước có tính cạnh tranh cao.

Tập trung ưu tiên phát triển sản xuất, chế biến các nhóm sản phẩm chính sau:

– Nhóm sản phẩm đồ gỗ nội thất, tinh chế; các loại ván sàn.

– Nhóm sản phẩm gỗ ván nhân tạo: ván MDF, HDF, ván dán, ván dăm…

Nghiên cứu để phát triển sản xuất các nhóm sản phẩm mới như ván dán Ply Wood, gỗ ván dăm (Okal), ván dăm định hướng (OSB) tại thời điểm phù hợp với nhu cầu tiêu dùng và thị trường Việt Nam.

Về kinh tế: Phát huy năng lực hiện có của các công ty gỗ, tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận đạt từ 5-7%/năm; giá trị tổng doanh thu ngành gỗ Tập đoàn đạt tương đương 10.891 tỷ đồng vào năm 2026, doanh thu đạt 11.648 tỷ đồng và lợi nhuận đạt tương đương 1.437 tỷ đồng vào năm 2030, phấn đấu phát huy hiệu quả tiềm năng và lợi thế của ngành cao su, giữ vững vị trí đóng góp của ngành gỗ đối với Tập đoàn.

Về sản xuất, thương hiệu: Xây dựng hệ thống chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm CoC, hệ thống truy xuất nguồn gốc gỗ, đảm bảo gỗ hợp pháp và gỗ có chứng chỉ bền vững cho tất cả các các sản phẩm gỗ cao su sản xuất; giảm tỷ trọng gỗ phôi và ghép tấm, tăng tỷ trọng chế biến sâu, gỗ tinh chế, các sản phẩm làm từ gỗ cao su, đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại; Tạo thương hiệu sản phẩm chung theo định hướng sản phẩm thương hiệu VRG của Tập đoàn.

Nguồn: http://tapchicaosu.vn/2022/09/15/muc-tieu-den-nam-2030-san-xuat-go-tinh-che-quy-mo-lon/