Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng