Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An (mã CK: GTA) như sau:

 

tep-dink-kem Tập tin đính kèm