Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An (mã CK: GTA) như sau:

  

tep-dink-kem Tập tin đính kèm