Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt