Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Quyết định thôi việc của cán bộ quản lý Ông Đặng Quốc Cường