Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Nghị Quyết HĐQT lần 2 6/6/2019