Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Nghị quyết HĐQT kỳ họp ngày 29/6/2023