Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An (mã CK: GTA) như sau:

– Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/01/2016

– Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01/2016

– Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

– Nội dung cụ thể:

+ Thời gian thực hiện: Ngày 10/03/2016

+ Địa điểm thực hiện: Hội trường Nhà hàng Hồng Phú Thảo – 333 Đại lộ Bình Dương, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

– Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Thống nhất tỷ lệ chia cổ tức năm 2015;

+ Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.