Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An (mã CK: GTA) như sau:

  

tep-dink-kem Tập tin đính kèm