Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Ngày Công bố cuối cùng để thực hiện quyền bỏ phiếu.