Trang chủ Quan hệ cổ đông Báo cáo tài chính GTA: Đính chính số liệu trong thuyết minh BCTC Q1.2013