Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Công bố xử lý vi phạm hành chính về thuế qua thanh tra 2020-2021-2022.