Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn AFC VF Limited