Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Báo cáo không còn là Cổ đông lớn Trịnh Thị Mai Phương