Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Trần Thị Kim Thanh