Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Báo cáo giao dịch không còn là Cổ đông lớn của Trương Thị Giàu