Trang chủ Tin tức Thông tin nội bộ Gỗ Thuận An hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2023.

Kể từ Hội nghị thượng đỉnh về con người và môi trường tại thủ đô Stockholm – Thủy Điển năm 1972. Từ đó đến nay, đây là một sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng, Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 và trở thành một hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngày Môi trường thế giới 05/6 năm 2023 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”, trong đó tập trung thực hiện chiến dịch “Chống ô nhiễm nhựa”

Gỗ Thuận An hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2023 “Loại bỏ rác thải nhựa bằng cách tái sử dụng và xử lý nó”; “Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên điều hòa khí hậu, giảm ô nhiểm”; “Nước là tài nguyên quý giá! Hãy sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả” để tuyên truyền về việc sử dụng nước tiết kiệm trong tập thể CB.CNV công ty, …

Phát động phong trào dọn vệ sinh môi trường tạo cảnh quan sạch đẹp, môi trường làm việc vệ sinh an toàn. Giao cho tổ chức Đoàn Thanh niên Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An và Đoàn Thanh niên Chi nhánh Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An triển khai vệ sinh các khu vực công cộng tại công ty tạo môi trường xanh sạch đẹp.

Đoàn Thanh niên Chi nhánh Cty
ĐTN vệ sinh xung quanh nhà Xưởng
Dọn dẹp lá khô xung quanh xưởng

Nguồn: Thiên Phú (Gỗ Thuận An)