Trang chủ Tin tức Thông tin nội bộ Gỗ Thuận An đã đạt 44% doanh thu đơn hàng tinh chế

CSVNO – Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Chế biến gỗ Thuận An (TAC) tổ chức ngày 10/3, ông Trần Văn Đá – TGĐ Công ty cho biết, tính đến nay, Công ty CP Chế biến Gỗ Thuận An đã có 44,45 % giá trị đơn hàng doanh thu tinh chế cho năm 2016.

 

P1180827-1

 

Để chuẩn bị cho mùa hàng năm 2016, ngay những ngày cuối năm 2015, bộ phận kinh doanh của Công ty đã làm việc và thống nhất được đơn hàng tinh chế cho năm 2016 như khách hàng Habufa, Jofran, ITF, Four Hands và SBN…

 

Tại đại hội, ông Trần Văn Đá  đã báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016. Theo đó, năm 2015 sản lượng tiêu thụ của Công ty là 45.227m3, đạt 110,04% kế hoạch; trong đó sản lượng gỗ tinh chế đạt 7.065 m3; doanh thu tiêu thụ 485,358 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 17,862 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 13,891 tỷ đồng; thu nhập bình quân trên 6,18 triệu đồng/người/tháng; tỷ lệ chia cổ tức 10%.

 

P1180848-2

 

Trong năm 2016, 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã thống nhất thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh với tổng sản lượng tiêu thụ là 43.200 m3; doanh thu tiêu thụ 469,9 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế 14,3 tỷ đồng; thu nhập bình quân trên 6,2 triệu đồng/người/tháng; tỷ lệ chia cổ tức trên vốn góp 8%…

 

P1180838-3

 

Tại Đại hội, ông Trần Đức Thuận – Thường trực Hội đồng Thành viên VRG đánh giá cao thành quả đã đạt được của TAC, đồng thời đề nghị ban điều hành công ty tiếp tục vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016.

 

P1180846-4

 

“Muốn làm được điều đó, ban lãnh đạo công ty cần phải áp dụng đồng bộ khoa học công nghệ tiên tiến để nâng cao năng suất lao động, đồng thời đẩy mạnh tìm kiếm thị trường mới nhằm mở rộng quy mô sản xuất”, ông Trần Đức Thuận nhấn mạnh.