Trang chủ Tin tức Thông tin nội bộ Gỗ Thuận An chia cổ tức 11%

CSVNO – Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An, ngày 22/3, các cổ đông đã thống nhất tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 là 11%, tương đương 10,8 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

 

Chủ tọa đoàn điều hành đại hội

 

Bước vào thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017, Gỗ Thuận An gặp nhiều thuận lợi xen lẫn khó khăn. Công ty có mối quan hệ tốt, xây dựng được niềm tin với khách hàng, có nhiều khách hàng truyền thống, đội ngũ người lao động có tay nghề, tâm huyết. Tuy nhiên, năm qua một số thị trường như EU, Úc siết chặt việc thực hiện khai báo nguồn gốc, tính pháp lý của nguồn nguyên liệu; giá nguyên nhiên liệu tăng… gây khó khăn trong sản xuất.

 

10a

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 phát biểu nhận nhiệm vụ

 

Năm 2017, công ty sản xuất gỗ tinh chế đạt được 112% so kế hoạch, sản xuất gỗ phôi đạt trên 101%. Tổng doanh thu công ty trên 567 tỷ đồng, vượt 11% kế hoạch, trong đó doanh thu tinh chế trên 333 tỷ đồng, vượt 7% kế hoạch, chiếm hơn 61% trên tổng doanh thu. Lợi nhuận trước thuế trên 20 tỷ đồng, vượt 11% kế hoạch.

 

11a

Ông Hà Văn Khương – Thành viên HĐTV VRG phát biểu

 

Tại đại hội, các cổ đông đã thống nhất biểu quyết tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 là 11% trên mệnh giá số lượng cổ phiếu lưu hành, tương đương trên 10,8 tỷ đồng, đạt 100% so kế hoạch (tăng 10% so năm 2016).

 

Nhờ duy trì tốt hoạt động SXKD nên thu nhập bình quân của công ty năm 2017 đạt trên 8,2 triệu đồng/người/tháng, vượt 11% so kế hoạch. Dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, công ty thưởng bình quân 8,5 triệu đồng/người (tăng hơn 10% so năm 2017).

 

12a

Đại biểu và cổ đông tham dự đại hội

 

Năm 2018, các cổ đông biểu quyết thống nhất sản lượng sản xuất gỗ tinh chế 7.200 m³, gỗ phôi sơ chế 43.400 m³; tiêu thụ gỗ tinh chế 7.300 m³, gỗ phôi 36.500 m³. Tổng doanh thu 586 tỷ đồng, lợi nhận sau thuế 14,2 tỷ đồng; chia cổ tức 11%.

 

13a

Bỏ phiếu bầu HĐQT và Ban kiểm soát công ty

 

Tại đại hội, các cổ đông đã bỏ phiếu bầu Hội đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 7 thành viên và Ban kiểm soát 3 thành viên. Sau phiên họp đầu tiên, các thành viên thống nhất 100% bầu bà Trần Thị Kim Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị và bầu bà Nguyễn Thu Hương giữ chức Trưởng Ban kiểm soát công ty.